next()){ include ('../lib/funcs.php'); $assumpte='TEXTILES FROM SPAIN - '.idioma('MAIL_ASSUMPTE'); $cos='

'.idioma('MAIL_TEXT').':

'.idioma('USUARI').': '.$row->email.'
'.idioma('CLAU').'.: '.$row->clau.'

'; $enviat=enviar_mail($row->email, $assumpte, $cos,true,'../lib/'); } } if($enviat){ ?>


v.1.5 © 6tems comunicació s.l
* */ ?>